1. Преглед

Поверителността на данните на нашите посетители е от решаващо значение за нас.  Политиката ни за поверителност регулира начинa, по който нашата компания използва, получава, събира и защитава видовете лична информация, която Вие предоставяте,  използвайки този Уебсайт,  а също така описва каква информация бива събирана, при посещение на Уебсайта ни. Ако Ви молим да предоставите определена информация, посредством която Вие можете да бъдете идентифицирани, когато използвате този уебсайт, ние гарантираме,че тя ще бъде използвана само съгласно тази Политика за Поверителност.  Политиката ни за Поверителност също регулира Вашия достъп до използването на този уебсайт чрез всички платформи, било то посредством уеб браузър, мобилно устройство, небраузърно приложение или имейл. Прочетете тази политика внимателно, за да разберете нашите политики и практики отностно Вашата информация и това как я използваме.

2. Кой е отговорен за обработването на данните и с кой можете да се свържете?

Отговарящ за обработването на данните:

 • Оптимъл Сълюшън ЕООД, вписано в Търговския регистър при Българската агенция по вписванията с номер 204119018,
 • Адрес: 1303 София, България, ул. Осогово 30, ет.4, офис 501.
 • Телефон: +3592829-43-44
 • Имейл: [email protected]

3. Промени на тази Политика

Ние приемаме въпросите за поверителността  сериозно и ако ни се наложи да направим промени по тази политика, ще Ви уведомим, публикувайки го на тази страница. Моля, преглеждайте тази страница редовно, за да сте сигурни, че одобрявате всички промени и актуализации.

4. Информация, която събираме за Вас

Ние може да събираме следната лична информация:

 • Лична информация (име, заеман пост)
 • Информация за връзка (имейл адреси, телефонни номера)
 • Демографска информация (пощенски код, код на района, предпочитания и интереси)
 • Друга информация, която е от значение за клиентски проучвания и/или предложения

Ние също можем да събираме нелична информация за Вас, която се събира анонимно посредством бисквитките на трети страни, уеб маяци и други подобни методи. Можем да събираме следната нелична информация:

 • Информация за хардуера или софтуера (тип браузър, географско местонахождение, IP адрес и др.)
 • Аналитична информация (времетраене на посещението на нашия уебсайт, брой разгледани страници и т.н.)
 • Информация, събрана посредством използването на технологии (бисквитки, уеб маяци и т.н.)

5. За какви цели и на какви правни основания се обработват Вашите данни?

Ние обработваме Вашите лични данни съгласно разпоредбите на Общия европейски регламент за защита на данните (GDPR).

Тази Политика за поверителност има за цел да Ви обясни как и защо обработваме Вашите лични данни.

 1. В изпълнение на договорни отношения (Член 6 (1) (б) GDPR)
   

  Оптимал Сълюшън ЕООД обработва Вашите лични данни поради следните причини:

  • Идентифициране на клиенти или контрагенти при сключването на нов или промяната на съществуващ договор с нас с цел изпълнение на договора.
  • Отправянето на предложения за подписване на договори.
  • Данни, които получаваме при изпълнението на задължения, които произлизат от сключените от Вас договори.
  • Управление и отговор на клиентски оплаквания/запитвания.
  • Управление на плащанията
    
 2. В изпълнение на законови задължения (Член 6 (1) (c) GDPR).


  От нас се изисква да обработваме Вашата лична информация, за да спазим определени законови задължения, като например:

  • Предоставянето на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в законодателството относно защита на личните данни: Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 и т.н.
  • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани с тях нормативни актове във връзка с воденето на вярно и законосъобразно счетоводство.
  • Предоставянето на информация на съдилищата и на трети страни в хода на процеси пред съдилищата съгласно изискванията на процесуалните и материално правните норми, приложими на тези процеси.

6. Как споделяме събраната информация?

Сигурността на Вашата лична инфромация е важна за нас. Ние следваме общоприети физически, електронни и ръководни процедури, за да защитим Вашата лична информация, която е подадена до нас. Има обаче едно определено обстоятелство, при което Вашата информация може да бъде споделяна :

 • Когато нашата компания   трябва да разкрие Ваша лична информация, за да спази някой законов процес (съдебен процес, съдебна заповед и т.н)

7. Политика за имейлите

Ние не позволяваме трети компании да използват Вашият имейл адрес за търговски цели без Вашето изрично разрешение.

8. Управление на Вашата лична информация

Ако желаете да ограничите събирането или използването на Вашата лична информация, можете:

 • Да посочите, че не желаете Вашата лична информация да бъде използвана от когото и да било за пазарни цели, при всеки случай, в който от вас е изискано да попълните формуляр на нашия уебсайт.
 • Да промените решението си по всяко време, изпращайки ни имейл, за да съобщите, че не сте съгласни да използваме повече Вашата лична информация, за директни пазарни цели.

9. Вашите права:

Във връзка с обработването на лични данни, имате следните права, които можете да упражнявате по всяко време, докато ние съхраняваме или обработваме Вашите лични данни, като подадете заявление на адреса на „Оптимал Сълюшън“ ЕООД, упоменат по-горе,  по електронен път на имейл: [email protected] или използвайки раздела „Свържете се с нас“ на нашия Уебсайт.

Имате право да:

 • Можете да поискате информация, за да разберете каква информация за Вас се съхранява

Да поискате корекцията, изтриването и ограничаването на обработването (премахването) на Вашите лични данни, при условие че това е законово допустимо и възможно в рамките на съществуващите договрни взаимоотношения.

 • Можете да поискате ограничаване на съхранението и обработването на лични данни от страна на Оптимал Сълюшън ЕООД
 • Можете да забраните обработването на лични дании по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация.
 • Да получите информация за личните данни, които сте предоставили на Оптимал Сълюшън ЕООД в систематично подреден, широко използван и машинночетим формат, и да прехвърлите тези данни към друг администратор, когато данните се обработват на базата на Вашето съгласие или на изпълнението на договор между Вас и Оптимал Сълюшън ЕООД, също както когато обработването се извършва по автоматизиран начин.
 • Право да оттеглите съгласието си. Вие можете да оттеглите съгласието си за обработването на Вашата лична информация по всяко време. Подобно оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, проведена въз основа на Вашето предврително съгласие. Моля, забележете, че ако оттеглите Вашето съгласие, е възможно да не можете да се възползвате от определени услуги, за които обработката на Вашите лични данни е необходима.
 • Да подадете оплакване до Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, Бул. Цветан Лазаров 2, тел.02/91-53-518, имейл: [email protected] и/или други надзорни/регулаторни органи, когато мислите,че има нарушение във връзка с обработването на Вашите лични данни от Оптимал Сълюшън ЕООД .

Ние ще отговорим на всяко едно от Вашите искания без излишно забавяне в срок до 30 дни от получаване на искането.

Ако не сме в състояние да изпълним изцяло Вашата молба в посочения срок (поради нейната сложност, поради това, че е необходимо съдействието на трета страна или поради броя молби), можем да удължим този срок, като дадем обяснение за това. В случаите, предвидени от закона, можем да  забавим предоставянето, да ограничим или да оповестим поисканата информация и/или да се въздържим от коригирането/изтриването на данните, в който случай също можете да упражните правата си чрез Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, Бул. Цветан Лазаров 2, тел.02/91-53-518, имейл: [email protected]

10. Препратки към други сайтове

Нашият уебсайт включва линкове към други интернет страници и след като веднъж сте използвали тези линкове, за да напуснете нашия уебсайт, Ви препоръчваме да прочетете също внимателно и техните политики. Ние не можем да отговаряме за защитата на каквато и да е информация, която сте предоставили при посещението си на тези сайтове. Настоящата политика за поверителност се прилага единствено на информация, събрана от нашия уебсайт.

11. Препратки към други сайтове

Това колко дълго личните данни ще се съхраняват зависи от естеството на информацията, която съхраняваме и от целите, за които се обработва. Като правило, спираме да ползваме Вашите лични данни за целите на доворните взаимоотношени след прекратяването на договора с Вас, но не изтриваме веднага данните.

Оптимал Сълюшън ЕООД определя съответните срокове за запазване, имайки предвид приложимите законови задължения.

12. Свържете се с нас

Ако имате въпроси или предложения във връзка с нашата политика за поверителност, моля, свържете се с нас чрез имейл.

 

КОНТАКТИ

  ТУК
Info message
Header
Are you sure?
No Yes
Close